All posts by odz23

имунизационен статус

Уважаеми родители,
Служителите на СРЗИ ще приемат за редовно попълнена лична здравно-профилактична карта БЕЗ ДОЗИ И СЕРИЙНИ НОМЕРА НА ВПИСАНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ,като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по-нататъшни последствия.
Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба №3 от 27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

От Ръководството

Предстои саниране и ремонт в 3-ти Блок

Уважаеми родители,

Поради стартирането на неотложни строително-ремонтни дейности в ДГ № 23 „Здраве“, които не бяха планирани към месец април 2018 г., когато се определят дежурните детски градини в района, Ви информираме, че се налага децата от ДГ № 29 „Слънце“ и от ДГ № 23 “Здраве”, заявили желание да посещават дежурна детска градина през месец август, да бъдат пренасочени от ДГ № 23 към ДГ № 133 “Зорница”, която се намира в непосредствена близост до ДГ №29.
На 01.08.2018 г. децата ще бъдат посрещнати в ДГ № 133 ’’Зорница” на адрес кв. „Изток“, ул. „Еужен Поатие“ № 1.
Списъци за разпределението на децата по групи ще бъдат поставени на място в ДГ № 133 ’’Зорница”.
Надяваме се да проявите разбиране към ситуацията и се извиняваме за причиненото неудобство!

От ръководството на CO – район „Изгрев“ и ДГ № 23 „Здраве“

Химия в детската градина

13 февруари бе вълнуващ ден за децата от 3та “А” група – запознаха се с Щура лаборатория. Децата разбраха що е то химия, какво представляват химичните елементи и техните състояния и видяха на живо много и страшно ефектни опити. Играем и учим заедно в 23 Детска градина “Здраве”.