Blog

имунизационен статус

Уважаеми родители,
Служителите на СРЗИ ще приемат за редовно попълнена лична здравно-профилактична карта БЕЗ ДОЗИ И СЕРИЙНИ НОМЕРА НА ВПИСАНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ,като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по-нататъшни последствия.
Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба №3 от 27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

От Ръководството

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>