Екип

Нашият екип

Екипът, който се грижи за нашите деца през учебната 2018/2019 г.:

Директор: Милена Митова

Яслена група
Медицински сестри – Людмила Груева и Радка Волева
Помощник-възпитатели – Цветанка Велчева и Зоя Анастасова

1-ва А група
Учители – ст.уч. Мариана Минкова и уч. Маринела Маркова

1-ва Б група
Учители – уч. Пепа Михайлова и уч. Венета Николова
Помощник-възпитател – Роси Георгиева

2-ра А група
Учители – ст.уч. Йорданка Бакалова и уч. Лили Папалезова
Помощник-възпитател – Недка Михайлова

3-та А група
Учители – ст.уч. Силвия Искрева и ст.уч. Мария Арсова
Помощник-възпитател – Любка Газибарова

4-та А група
Учители – ст.уч. Маруся Йорданова и ст.уч. Ася Иванова
Помощник-възпитател – Йорданка Костадинова

4-та Б група
Учители – уч. Силвия Костова и уч. Мария Янкова
Помощник-възпитател – Райна Стоянова

Старши учител по музика – Емилия Белелиева

Логопед – Радостина Аврамова

Медицински сестри – Димка Абаджиева и Мария Радкова

Счетоводител – Симка Стефанова

Завеждащ административна служба – Елена Вълчева

Главен готвач – Зорка Димитрова

Помощник готвач – Блага Родригес

Поддръжка – Александър Радков